Nathalie Perneel

And what if I were offering you a moment of delicious confusion. If you would accept one tiny little minute to forget everything around you and to enjoy the startling world in front of you? Bij het ontwerpen van juwelen vertrekt Nathalie vaak van het materiaal of van een bepaalde techniek. Doordat uit die twee onuitputtelijke bronnen steeds nieuwe ideeën opborrelen, blijft ze gefascineerd en ervaart ze het maken van juwelen als een voorrecht. 

Duurzaamheid

Ethisch en duurzaam omgaan met grondstoffen en edelstenen is essentieel. Als grondstoffen worden gezuiverde metalen gebruikt. De natuurlijke edelstenen zijn op een ethisch verantwoorde manier bewerkt en komen uit conflictvrije gebieden.  

Aangeboden op de beurs

Handgemaakte juwelen in goud en zilver met edelstenen. 

E-mail | Website | Instagram | Facebook | Tel. +32 494 03 50 83

Nathalie Perneel 

Deze maker is docent bij Syntra West in de voltijdse dagopleiding juweelontwerper / goudsmid.