Batwa keramiek

Batwa Keramiek ondersteunt nu al 13 jaar 2 pottenbakkersprojecten / coöperatieves van Rwandese pottenbakkersgezinnen op 2 fronten. In Rwanda proberen we via werkbezoeken samen met de Batwa pottenbakkers hun tradities op te waarderen, nieuwe producties en ideeën te helpen opzetten, en in samenspraak en solidariteit te pogen om hun eigenheid als oorspronkelijke bewoners van het land te vrijwaren en een plaats te geven binnen de maatschappij. Hier proberen we via allerlei acties info te verspreiden over wat we doen, en de nodige fondsen te blijven verzamelen om een groep mensen die al eeuwenlang in diepe structurele armoede leven de kans te geven een menswaardig leven op te bouwen. Samen lukt dat aardig, ook in moeilijke tijden.  

Duurzaamheid

Ik ben altijd graag bereid om op één of andere manier zowel MKRS, Batwa Keramiek en mogelijke initiatiefjes rond samenwerking, info-verspreiding te helpen opzetten.  

Aangeboden op de beurs

We bieden een aantal zaken aan waarvan de opbrengst 100% naar de projecten in Rwanda gaan die we ondersteunen. Dat zullen oa onze klassiek geworden tasjes en kommetjes zijn van de ‘TOI POUR TWA’ -acties, het boek ‘Kinderen van de heuvel’, en misschien nog een paar authentiek Rwandese potten die we na ons ‘nieuwjaarsbezoek’ op terugreis mee kunnen nemen naar huis… 

E-mail | Website | Instagram | Facebook | Tel. +32 9 221 54 21

Dirk Vanhaeren

Deze maker is docent bij Syntra West in de opleiding pottenbakker.